Dachmont - predaj stavebných materiálov a poskytovanie služieb v oblasti stavebníctva

kontakt


Marián Hreha – DACHMONT
094 34 Bystré 316

Prevádzka: STREŠNÉ CENTRUM, Slovenská ul. 355, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Tel./Fax: 057- 4880190
Tel.: 0905- 192466
Email: dachmont@dachmont.sk